top of page

אסדרת המקצוע

ציר הזמן

האיגוד ממשיך לפעול ללא לאות

למען אסדרת המקצוע.

פגישה עם ראש מטה אגף בכיר לאסדרת עיסוקים במשרד הכלכלה והתעשייה- זרוע העבודה.
בהמשך לפגישה שנערכה עם שרת הכלכלה והתעשייה, בפגישה, קיבלנו כלים נוספים לתהליך האסדרה אותו כל ארגון עצמאי מנסה לקדם. 
תודה ללה''ב על התמיכה האינסופית באיגוד הרפואה הסינית ובעצמאים בכלל. 
לצפייה בסרטון הממחיש חלק מפעילות האגף:

לחצו כאן

פגישה.jpg

יוני

2022

2019

2019

איחוד האגודה לריפוי סיני מסורתי והלשכה לרפואה סינית לגוף מאוחד:

איגוד הרפואה הסינית בישראל

2021

הצעה להכללת טיפולי דיקור לטיפול בכאב לסל הבריאות

במהלך השנים האחרונות פעלה האגודה, באמצעות ד"ר דן ליבון, ד"ר גלי שטופמן וגיא פולק, להגשת הצעה להכללת טיפולי דיקור לטיפול בכאב לסל הבריאות 2018. 
בתאריך ה-03/10/2017 קיבלנו בחזרה מענה ממשרד הבריאות שאומר כי הצעתינו נדחתה (מצ"ב). הסיבה היתה (ציטוט ישיר מהמכתב):
"התחום של טיפולים השייכים לרפואה משלימה מהווה סוגיה מורכבת הדורשת התייחסות מערכתית להיבטים שונים ביניהם ההסדרה של הגורמים המורשים לתת את הטיפולים, ההכשרה והפיקוח עליהם ועוד. סוגיות אלו מצריכות שיקול דעת רחב וגיבוש מדיניות עוד טרם ההחלטה.."

כפי שניתן לראות מהמכתב:
1. עדין לא מבדלים את הרפואה הסינית מהמושג רפואה משלימה.
2. ענין הסדרת המקצוע חוזר שוב ושוב. 

כמטפלים כואב לראות שמטופלינו לא יכולים לקבל מענה לטיפול שאנחנו יודעים שכל כך עוזר.
יותר ויותר אנו רואים שאם אנחנו רוצים לבסס את מקומנו המקצועי במסגרת שירותי הבריאות במדינת ישראל חייבים ללכת להסדרה.

אנו רוצים לעדכן אתכם על תהליך החקיקה להסדרת העיסוק באקופונקטורה שהאגודה מקדמת מזה תקופה ארוכה. חשוב לזכור כי האגודה מהקמתה מנסה לקדם את תחום הטיפול ברפואה סינית. בזכות הפעילות על פני השנים, בתי ספר מובילים, המוכרים על ידי האגודה , אשר הרחיבו את לימודיהם, אנו חברים באיגוד האירופאי כאחת המדינות המובילות בהיקף ואיכות הלימודים הניתנים. 
חשוב לנו לתאר בפניכם את המגמה השלטת בענף האקופונקטורה ולחלוק עמכם את דאגותינו. 
כידוע לכם, בשנים האחרונות חלה בישראל עלייה חדה ומבורכת ברמת הביקוש לטיפולים בשיטת הרפואה הסינית. תהליך זה הוביל מטבע הדברים גם להגברה משמעותית של רמת הביקוש ללימודי המקצוע בישראל, כך שמכורח הנסיבות החלו לקום מספר בתי ספר ללימודי רפואה סינית שבהם לומדים מאות סטודנטים מדי שנה. 
בניגוד למקצועות הרפואה, הסיעוד וכן המקצועות הפרא-רפואיים השונים, אין למקצוע הרפואה הסינית, על שלל שיטות טיפוליו, מעמד ומסגרת מוסדרת לפעילות. המשמעות הנגזרת מכך היא שכל עולם הרפואה הסינית בישראל מתנהל ללא יד מכוונת וללא עין מפקחת על המורשים לעסוק בו, להוציא את פעילותה של האגודה הישראלית לרפוי סיני מסורתי בנושא.  במילים אחרות, במצב הנוכחי, על מטפל באקופונקטורה שאינו חבר אגודה (או שלא למד  לפחות 4 שנים בבית ספר מוכר ע"י האגודה) ושלמד במסגרת מקוצרת של קורס או לימוד של שנה אחת, אין כל פיקוח ובקרה, ואין סטנדרטיזציה על תהליכי ההכשרה של המטפלים, על תנאי הקבלה למקצוע, על התנאים בהם ניתנים הטיפולים, על מה אסור ומה מותר למטפל לבצע וממה להימנע. אין יכולת מעקב אחר איכות הטיפולים ואין מזור לאלו להם נעשה עוול במסגרת קבלת טיפול רשלני. 
מציאות זו הינה מסוכנת עבור כולנו והיא עלולה לערער את יסודות המקצוע בעתיד הנראה לעין, זאת ללא התערבות ממשלתית שתאכוף כללים והוראות על מתן שירותי הטיפול באקופונקטורה. 
ולכן, אנו מאמינים שיצירת חקיקה שתסדיר את העיסוק באקופונקטורה, היא הפתרון המתבקש וההכרחי ביותר על מנת להבטיח את איכות טיפולי הדיקור הניתנים למאות אלפי מאזרחי ישראל, ושמירת קיימות המקצוע. 
ועתה נעדכן על פעילות החקיקה וההישגים עד כה: 

בפתיחת מושב הכנסת האחרון, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית של ח"כ אייל בן ראובן שמטרתה להסדיר את העיסוק באקופונקטורה בישראל. הצעה זו נגזרה מהצעה המקורית אשר עברה בקריאה ראשונה לפני למעלה מעשור. האגודה מקפידה על שיתוף מלא עם חבר הכנסת כדי שתכניה יעלו בקנה אחד עם היעדים שבשמם אנו פועלים: – הסדרה מלאה של העיסוק באקופונקטורה, תוך עיצוב מערך בקרה ופיקוח, יצירת סטנדרט אחיד לתהליכי ההכשרה והצבת תנאי קבלה למקצוע לאלו שמעוניינים לעסוק בו.

בנוסף ובמקביל להנחת הצעת החוק, ביצענו מספר פעולות משמעותיות וחסרות  תקדים בהיקפן על מנת לגבש קואליציה חזקה – מקצועית, פרלמנטרית, ורגולטורית –שתגדיל את סיכויינו להעביר את הצעת החוק עוד במושב הכנסת הנוכחי.

להלן חלק מהן: 

  • פתחנו בהידברות מקצועית עם ההסתדרות הרפואית (הר"י) לטובת קבלת תמיכה רשמית בתכני הצעת החוק. בימים הקרובים אנו עתידים לקבל מסמך תמיכה רשמי של הארגון בתהליך ההסדרה.

  • פנינו אל כל קופות החולים בישראל במטרה דומה. עד כה, נציגי הקופות מסכימים עימנו כי ישנה חשיבות הסדרה ואסדרה של העיסוק באקופונקטורה. אנו מקפידים על שמירת קשר עימן כמעסיקים העיקריים של כשני שליש מהמטפלים בארץ.

  • פתחנו בשיחות עם המועצה הלאומית ללימודים גבוהים (מל "ג) על מנת לייצר הסכמה בדבר הליך האקדמיזציה, זאת במקביל להסדרת החקיקה על פי תנאי הממשלה. השיחות מנוהלות מול הדרגים הבכירים ביותר במל"ג שמביעים רצון רב לחבור אל תהליך החקיקה ולתמוך בו.

  • נפגשנו עם נציגי הפקידות המקצועית הבכירה ביותר במשרד הבריאות והצגנו בפניהם את תכני החוק והמציאות המורכבת של מקצוע האקופונקטורה המשפיעה על מאות אלפים מאזרחי ישראל. השיחות מתקדמות בימים אלו ואנו תקווה שנמצא יחדיו פתרון שמוסכם על כל הצדדים.

  • הצלחנו לרתום אלינו את גורמים מובילים ומשמעותיים מוועדת הרווחה, העבודה והבריאות לטובת תמיכה בתהליך עצמו ובהצעת החוק.  

הצעת חוק הדיקור שנועדה להסדיר את הטיפול באקופונקטורה נוסחה כבר בשנת 2002 וקודמה על ידי ח"כ יורי שטרן ז"ל. ההצעה עברה בקריאה טרומית ובקריאה ראשונה. לאחר פטירתו של ח"כ שטרן ממחלה קשה, וקיומן של הבחירות לכנסת, היה צורך להתחיל את הטיפול בחקיקה מחדש. 

על מנת לבצע את קידום החקיקה בצורה מקצועית, אנו נעזרים באנשי מקצוע שמטרתם לסייע לנו לאתר את הגורם שיקדם את החקיקה בכנסת, מתוך הכרה בחשיבות התחום, חשיבות ההסדרה והתועלת שהיא תביא לציבור.

במקביל, אנו פועלים גם מול גורמים בזירה הממשלתית על מנת לקצר את התהליך וליזום תקנות ממשלתיות שיצרו הסדרה של המקצוע ללא צורך בחקיקה ראשית.

בהמשך לפעילותנו להסדרת המקצוע, זה הוא עדכון על התקדמותנו בתהליך.
לפני מספר חודשים הונחה בכנסת הצעת חוק הדיקור. הצעת החוק הינה הצעת חוק פרטית אשר הוגשה ע"י ח״כ אייל בן ראובן במשותף עם האגודה. 
בפוליטיקה כמו בפוליטיקה, הרעיון הוא לקיים את כל המהלכים הנדרשים על מנת שהצעת חוק תעבור עוד לפני שהיא הגיעה להצבעה. לכן אנו פועלים רבות בחודשים האחרונים על מנת להבטיח שהצעת החוק תהיה כתובה בצורה הטובה ביותר לכולנו, שתגן עלינו בפני עצמנו ובפני הקהילה.
הצעה שתשים את מקצוע הרפואה הסינית כמקצוע מקובל ומוכר, הצעה שתיתן לכל אחד מאיתנו את מספר הרישוי והגיבוי המקצועי מהגורם המחוקק.
אנו מקיימים שיחות קבועות עם כל הגורמים הקשורים לתהליך, החל ממשרד הבריאות, קופות חולים, הר״י, מטפלים חדשים וותיקים, חברי אגודה וכאלו שאינם חברי אגודה, בתי הספר ובעצם כל מי שהוא חלק מהתהליך.

לפני מספר שבועות נכנסנו למושב החורף וכל הגורמים הממשלתיים המעורבים מעוניינים להגיע לרגע ההצבעה על החוק. עם זאת, לא נצביע לפני שאנחנו יודעים שההצבעה עוברת ולכן אנו עדיין מכינים את השטח. העבודה הזו מורכבת ודורשת רגישות והקשבה לכל אחד ואחד. 
לפני מספר ימים קיבלנו כתב מינוי לוועדה מטעם משרד הבריאות אשר מטרתה לקבוע את השלבים הבאים בהסדרה. הוועדה תורכב מנציגי האגודה ונציגי משרד הבריאות.
אלו חדשות מצוינות לכולנו ובכל התפתחות נוספת נעדכן אתכם.

נובמבר

2017

אוקטובר

2017

אוגוסט

2017

בשבוע החולף פרסמה הלשכה מכתב לחבריה ובו היא תומכת בתהליך החקיקה אותו מובילה האגודה ובמבחן הסמכה. 
האגודה לרפואה סינית מודה ללשכה על תמיכתה בתהליך הנוכחי אשר מתנהל יד ביד עם ח"כ אייל בן ראובן. 
נפגשנו מספר פעמים עם ח״כ בן ראובן והדרך לאסדרה נדונה ונקבעה בפגישות אלו. 
אנו מצרפים שוב את מסמך האסטרטגיה לתהליך שפורסם כבר לפני מספר שבועות.

בחודשים האחרונים אנו פועלים בהצלחה במישורים רבים ואל מול כל הגופים הרלוונטים: משרד הבריאות, מל״ג, קופות החולים, בתי הספר, מטפלים, הר״י.
מאז האגודה השקיעה ומשקיעה סכומי כסף רבים  ושעות עבודה רבות. 
חשוב לנו שתדעו כי רק בשנה האחרונה הושקעו בתהליך ההסדרה סך של : 87,650 שח!!
תיקון חשוב למסמך הלשכה- חשוב לציין כי לסעיף 59א אין תוקף משפטי.
הוכחה לכך, למי שעדיין מתעקש, היא מסמך אשר נכתב עי עו״ד סימה לוי ממונה על חופש המידע של משרד הבריאות בעניין (מצורף).

אנו קוראים לקהילת המטפלים, ללשכה ולחבריה להצטרף לאגודה וביחד להעביר את החוק. 
אחדות למען השגת המטרה המשותפת- קידום מקצוע הרפואה הסינית - הפערים הם קטנים וניתנים לגישור וחשוב מאוד לפעול יחד בעת הזו.

מאי

2017

אוגוסט

2016

אגודה וממשל - עדכון על תהליך ההסדרה וקריאה לחידוש חברות.

חברי האגודה ומטפלים שלום רב,

תרשו לי להיות ישיר ולוותר על ההקדמות. למי שעדיין לא הבין מה משמעות הסדרת תחום הדיקור ואת נחיצותה, חשוב שיקרא את הדברים. אני פונה למטפלים חברי האגודה וגם לאלו שלמדו 4 שנים באחד מבתי הספר המוכרים על ידי האגודה ואינם חברים כיום.

מדוע לדעתך המצב כיום כל כך רע למטפלים ולמקצוע ככלל? 

המשמעות הנגזרת מהיעדר ההסדרה היא שכל עולם הרפואה הסינית בישראל מתנהל ללא יד מכוונת וללא עין מפקחת על המורשים לעסוק בו, להוציא את פעילותה של האגודה הישראלית בנושא. במצב הקיים אין כל פיקוח ובקרה, ואין סטנדרטיזציה על תהליכי ההכשרה של המטפלים, על תנאי הקבלה למקצוע, על התנאים בהם ניתנים הטיפולים, על מה אסור ומה מותר למטפל לבצע וממה להימנע. אין יכולת מעקב אחר איכות הטיפולים ואין מזור לאלו להם נעשה עוול במסגרת קבלת טיפול רשלני.

אז כיצד ניתן לשמור על כבוד המקצוע? ומה יהיה אם כל פיזיותרפיסט יעשה דיקור סיני ללא הכשרה מספקת? והכשרות חפוזות של שנת לימוד אחת ימשיכו לצוץ כפטריות אחרי הגשם? כיצד יראה המקצוע שלנו בעוד שנים בודדות בהעדר הסדרה? מדוע כל כך חשוב שאתם המטפלים, אלו שרואים את המקצוע כחלק מאורח חייכם וכמקור פרנסתכם, תחדשו חברות באגודה ותתמכו בתהליכים האלו?

האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי ממשיכה בחודשים האחרונים במאמציה לקידום תהליך אסטרטגי מקיף (רגולטורי-חקיקתי) במטרה להביא להסדרה כוללת של תחום העיסוק באקופונקטורה בישראל. לשיטתנו, הסדרת העיסוק באקופונקטורה הוא הפתרון המתבקש וההכרחי על מנת להבטיח את איכות הטיפול המקצועי הניתן כיום לאלפי מאזרחי ישראל מחד, ולשמירת קיימות המקצוע מאידך.

חלק מקהל המטפלים חושש מאוד מהסדרה וחושב שהמצב הנוכחי עדיף על יצירת שינויים, מהי עמדתך בנושא? 

הסדרה וחקיקה שתתרחש בהובלת קהילת המטפלים ברפואה סינית אכן תטיל עלינו מגבלות מסוימות, ונכון, אף אחד לא אוהב מגבלות. אבל זה מה שנקרא "לקחת אחריות", אותן מגבלות ישמרו עליכם כמטפלים היחידים המורשים לעסוק במקצוע זה, ללא תחרות משרלטנים אשר למדו קורס או שנת לימוד אחת. אופי ההסדרה במידה וכולכם תהיו מעורבים בו יעצור את התהליך המתרחש בימים אלו של פגיעה במקצוע והוא זה שישמור עליכם כמטפלים המורשים המובילים את התחום.

אנו מבינים כי קשה לקבל את השינוי, ושמטפלים רבים מעדיפים להמשיך לפעול כאשר ההגדרות עמומות, ויש לכאורה חופש פעולה, אך חשוב לזכור כי זהו אותו חופש פעולה שלא מאפשר לרובכם להשתלב כראוי בכל מחלקה בבית חולים, זהו החופש שלא מאפשר את תקצוב המקצוע על ידי המדינה כחלק מסל הטיפולים, וזהו החופש שהתוצאה שלו היא מסלולי ההכשרה השרלטניים שכולנו מרגישים חסרי אונים מולם, ומובילים לביזוי המקצוע, לריבוי מקרי טיפול עם תוצאות שליליות מלוות בכתבות שליליות על התחום שלנו, ולהגברת התחרות מולכם – מטפלים שלמדו כראוי.


האם למטפל החדש או הותיק יש דרך לעזור בתהליך של האגודה? 

האגודה אינה גוף נפרד מכם, האגודה זה אתם! האגודה היא הגוף, אשר עשה את הדרך הארוכה ביותר בעבודה מול הרשויות, וזהו גם הגוף היחיד בישראל המציג סטנדרטים להגדרת מטפל מוסמך, אשר  המחוקק  יכול להבין  ולהשתמש  בהם.  הכוח לשנות נמצא בידיים שלכם בין אם בתמיכה פעילה בוועדות האגודה ובין אם בתמיכה בחידוש ותשלום דמי החברות.


מה כוללת הפעילות ההסדרתית של האגודה בימים אלו? 

בימים אלו ממש, מובא המתווה אל כל בעלי התפקידים הרלוונטיים – הן בקרב חברי הכנסת והן בקרב הפקידות המקצועית במשרד הבריאות – על מנת לשכנע אותם לתמוך בהסדרת העיסוק וליישמו בפועל. עד כה הצלחנו לרתום מספר חברי כנסת למען יצירת הליך חקיקתי בנושא.

כפי שכבר פרסמנו באחד העדכונים האחרונים, לפני כמה חודשים שכרנו את שירותיה של חברת הייעוץ הממשלי ת.א.ר.א כדי שתסייע לנו לנהל את תהליך ההסדרה מול כל הגורמים הממשלתיים. במהלך החודשים הללו הוכן מסמך מקיף אשר מתאר את התפתחות ענף הרפואה הסינית בשנים האחרונות, מציג את הנימוקים הברורים בעד הסדרת התחום וכן מפרט על כל שלב ושלב רגולטורי וחקיקתי שיש עוד לבצע כדי ליישם את ההסדרה בפועל.

במקביל לכך, הצלחנו לרתום למשימה את ח"כ אייל בן ראובן מהמחנה הציוני שמאמין בנו ושמזדהה לחלוטין עם מטרתנו. באמצעותו, תועלה הצעת החוק שתעסוק בהסדרת העיסוק כבר במהלך המושב הבא של הכנסת שיחל בחודש אוקטובר. אך מאוד חשוב להבהיר – ללא תמיכה של גורמים בכירים במשרד הבריאות וחברי כנסת מובילים (יו"ר של וועדות, ח"כים מהקואליציה וכו') להצעת החוק לא יהיה סיכוי ממשי לעבור. בימים אלו אנחנו מצויים בעיצומם של מגעים מתקדמים עם גורמים בכירים נוספים. הבשלתם של אלו תעלה משמעותית את סיכויינו להעביר את הצעת החוק.

כל אלו הושגו לאחר עמל רב ועבודה מאומצת – וחבל שנעצור כאן!   

לסיכום: 

מי שחושב שקידום תהליך כזה משמעו פשוט "להיכנס" למשרדי הממשלה ולדפוק על השולחנות, טועה טעות מרה. אני רוצה לחדש לכם משהו: אנחנו לא נמצאים בסדר העדיפויות של המשרדים השונים. יש להם עניינים דחופים מאתנו. אנו, חברי קהילת המטפלים תופסים עצמינו כמדקרים אשר מצילים כל נפש חיה ופותרים מכאוביהם של אנשים רבים, תומכים במטופלים אונקולוגים בדרכם הקשה ואפילו תורמים כלכלית למערכת הבריאות ולמדינה!
אבל כאשר זה מגיע לחקיקה אין די בכך. מסה קריטית של מטפלים ופעילויות פנים קהילתיות ובין המטפלים לקהל הרחב הינן חשובות מאוד אך הן אינן כלי עבודה מספיק להבטחת עתידכם המקצועי. כדי לייצר תהליכים רגולטורים נדרשים משאבים רבים והסדרה פנימית ברורה וחזקה כפי שקידמה האגודה בכל שנותיה.

2003

2017
2016
2003

משנת 2017 עד שנת 2019 התכנסה ועדה נוספת במשרד הבריאות. בועדה ייצגו את קהילת המטפלים ברפואה סינית : גיא פולק,  ד"ר גלי שטופמן, ד"ר דן ליבון ונועם עזרא.
לועדה הובאו עדויות מראשי המערכת של הרפואה המשלימה הציבורית, עדויות של רופאים ומנהלי מחלרו במגזר הציבורי.
הועדה סיימה את תפקידה ב31.12.2019. טיוטת הסיכום נכתבה והועדה ננעלה כאשר המלצותיה היו אמורות להיות מיושמות בסוף שנת 2020. משבר הקורונה שפרץ עיכב את פרסום המסקנות ואת יישומן.
מפרוץ משבר הקורונה ועד היום עומדים נציגי האיגוד בקשר רציף עם משרד הבריאות ומשרדי הממשלה השונים על מנת לתת לרפואה הסינית את מקומה הלגיטימי. נחלנו בכך הצלחות אך הדרך עודנה ארוכה.
חשוב לציין שבמסגרת ההתמודדות עם משבר הקורנה נוצר על ידי נציגי האיגוד קשר חזק עם ארגונים נוספים ועם גופים ציבוריים ברפואה המשלימה ואף הוקם "פורום הרפואה המשלימה" בניצוחה של ד"ר גלי שטופמן שאיגד נציגים מהמגזר הציבורי ונציגי האיגודים על מנת לקדם את האינטרסים של הקהילה והציבור כולו.

פגישה עם שרת הכלכלה אורנה ברביבאי.
בפגישה, עלו נושאים הנוגעים לפיצויים, דמי אבטלה לעצמאיים, רשת ביטחון לעצמאים, תכנית לעידוד עסקים חדשים ועוד.

באמצעות יניב, יו"ר האיגוד, ביקשנו את עזרתה ותמיכתה בתהליך אסדרת תחום הרפואה הסינית בישראל.

השרה נאותה להקשיב ואמרה כי תפעל לקיים שיחות עם הגורמים והמשרדים הרלוונטיים בכדי לסייע בנושא זה.

אורנה ברביבאי.jpg

אוגוסט

2022

פברואר

2023

כנס ראשי ארגונים ברפואה סינית מטעם ה-ETCMA.
הכנס נועד להציג את ההתפתחויות בתחום הרפואה הסינית במדינות השונות, אישורי תקציבים, ותוכניות לשנת 2023.
האיגוד פועל להכרה בחברי האיגוד הישראלי וליצירת קשרי עבודה עם האיגודים השונים בעולם.
בכנס, ייצג אותנו בכבוד, יו"ר האיגוד יניב פתיה.

מפגש פסדה באירופה.jpg
1998

1998

האגודה הוקמה

bottom of page