top of page

שיתופי
פעולה

לאור התפתחותה של הרפואה המשלימה בארץ והביקוש הגובר למטפלים ברפואה סינית במוסדות הבריאות השונים, הודיעו מספר מוסדות רפואיים מובילים על הכרה באיגוד ועל חברות באיגוד כחותמת איכות לקבלת עובדים חדשים כמטפלים. 

זאת על מנת להבטיח כי מטפלים הנקלטים בשורותיהם עומדים בסטנדרטים מקצועיים ראויים.


להלן רשימה של המוסדות העיקריים העובדים בשיתוף פעולה עם האיגוד*:

שיר”מ – בית חולים אסף הרופא


בי”ח וולפסון – המחלקה לרפואה סינית לילדים


המרכז הרפואי ע”ש סוראסקי – ביה”ח איכילוב


המרכז הרפואי בני ציון


המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים
 

בית חולים ברזילי באשקלון

בית חולים רמב"ם בחיפה

  * העסקה מתייחסת למשרות חדשות ואינו חל על מטפל שהחל לעבוד במוסד טרם הכרתו על ידי האיגוד.

bottom of page