top of page

ETCMA ארגון הגג האירופי לרפואה סינית

ETCMA הינו ארגון הגג של איגודים מקצועיים לרפואה סינית הפועלים ברחבי האירופה. גוף זה מייצג 22 איגודים ובינם גם האיגוד הישראלי.

עמדת האירגון לגבי דיקור יבש

המכתב הרשמי

הסבר

מטרת הארגון העיקרית היא לקדם את ההכרה ברפואה הסינית ולהסדיר את רמת המטפלים ובתי הספר באמצעות רגולציה. הארגון נמצא בקשר עם ארגון הבריאות העולמי וארגונים בינלאומיים רבים המשיקים לתחומי המקצוע ופועל לפיתוח מערכות הסמכה לתוכניות חינוך של TCM ברחבי אירופה. כמו כן, פועל הארגון להגברת שיתוף הפעולה האקדמי עם מכללות ואוניברסיטאות שונות באירופה.

נציגנו מזה שנים אחדות ב- ETCMA הוא יאיר מימון, שקידם בהצלחה את קבלתנו לארגון, כיום גם נשיא הארגון . החברות בארגון מקנה לנו גם מעמד זהה למעמדם של ארגונים מובילים באירופה וגם מעניקה לכל חבר באיגוד זכאות להנחות שונות בסמינרים בינלאומיים המתקיימים בה.

ארגון ETCMA נמצא באופן פעיל בקשר עם ארגונים שונים העוסקים ברפואה משלימה באירופה, בהם: 

EFCAM - ארגון הכולל בתוכו מטפלים

EUROCAM - ארגון הכולל בתוכו גם מטופלים וגם רופאים.

EPHA Europe - ארגון גג לתחומים שונים של רפואה משלימה.

מדובר בארגוני גג גדולים הכוללים מאות אלפי חברים. המשקל הרב שמעניקים הגופים השונים לאסדרה והכרה בתחום הרפואה הסינית ותחומים אחרים של רפואה משלימה מושפע, בין השאר, מההשלכות הכספיות שיהיו לכך. למשל, כיסוי מלא או חלקי של טיפולים ברפואה סינית או רפואה משלימה אחרת על ידי הביטוחים  הרפואיים של המטופלים. בתוך ארגוני הגג הללו פועלים בשיתוף פעולה אגודות של מטפלים ומטופלים גם בתחומים כמו הומאופתיה, אוסטאופתיה, כירופרקטיקה ועוד, הפועלים בצוותא לקידום הרפואה המשלימה ככלל והרפואה הסינית בפרט.

bottom of page