top of page

זהר נאמן
פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

זהר את נאמן ביטוח לוגו.png

הטבה בלעדית לחברי האיגוד בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית.

הפוליסה נבחנה בקפידה הן מבחינת הכיסוי הביטוחי, והן מבחינת המחיר, ונמצאה כמוצר המתאים ביותר לעיסוקנו, ולמקצועות אשר נלווים בדרך כלל לעיסוק ברפואה סינית
 
סוכנות הביטוח שנבחרה היא "זהר את נאמן" אשר מבטחת מטפלים במקצועות הפרא רפואיים למעלה מ20 שנה.
 
הפוליסה הינה על בסיס יום האירוע ואין חשש במקרה שתביעה תוגש לאחר ביטולה מכל סיבה שהיא.
 
מטפל אשר נתבע לא פוגע בכיסוי הביטוחי של המטפלים האחרים.
                               
הפוליסה מכסה אחריות מקצועית וצד ג'
 
עלות שנתית: 750 ₪ בלבד! ​

מסמך עם פרטים נוספים

אפשרות להצטרף:

מסמך סטריליזציה עליו יש לחתום ולהעביר לחברת הביטוח:

bottom of page