top of page

בתי ספר שהוכרו בעבר על ידי האיגוד

 • מכללת ריאן - היה מוכר עד שנת 2021.

 • התוכנית ללימודי רפואה סינית עתיקה - היה מוכר עד שנת 2021.

 • מכללת מירב - היה מוכר עד שנת 2018.

 • המכללה לרפואה משלימה - היה מוכר עד שנת 2002.

 • הקולג' לרפואה משלימה - היה מוכר עד שנת 2013.

 • מכללת אילמה - היה מוכר עד שנת 2014.

 • מכללת ג'נסיס - היה מוכר עד שנת 2002.

 • מכללת דאו - היה מוכר עד שנת 2015.

 • בית הספר לרפואה משלימה של המכללה למינהל - היה מוכר עד שנת 2006.

 • מכללת מדיסין נתניה מבית המכללה למינהל- בתהליך הכרה בין השנים 2020-2021

 • מכללת מדיסין חיפה - היה מוכר עד שנת 2011. 

 • מכללת מדיסין תל אביב - היה מוכר עד שנת 2008.

 • מכללת מזרח מערב - היה מוכר עד שנת 2014.

 • מכללת סמינר הקיבוצים - היה מוכר עד שנת 2014 .

bottom of page