top of page

רענון נהלים - שימוש במחטים

בעקבות פוסטים שעלו לאחרונה בקבוצת הדיון בפייסבוק אודות שימוש במחטים לדיקור לאחר שפג תוקפן, בחרנו להביא מקצת מהנקודות העיקריות לריענון נהלים ויישום בחדר הטיפול שלכם.
מקווים שתמצאו מסמך זה כמועיל.  
 
רכישת מחטים:

 • מומלץ לרכוש מחטים ממקור אמין בלבד (נוכח זיופים).

 • יש לשים לב לתאריך התפוגה, סטריליות, חדות המחט, גמישותה, ציפוי והתאמתה לאוכלוסייה לה היא מיועדת.

 
'סניטציה':

 • רחץ את ידיך לפני ואחרי כל מטופל.

 • שמור על סביבה סטרילית של המחטים ושאר האביזרים הקשורים.

 • הקפד לנקות בתכשירי ניקוי סטריליים את אזור הטיפול לפני כל מטופל.

 • החלף נייר /אל בד במיטת הטיפול אחרי כל מטופל.

 

שימוש במחטים הנו חד פעמי בלבד

 • חל איסור חמור לעשות שימוש חוזר מחשש לזיהומים שונים.

 • כנ"ל לגבי מוליכים. אין להשתמש באותו מוליך ליותר ממטופל אחד .

 
כללי זהירות נוספים:

 • בדוק את המחטים לפני החדרתן.

 • רצוי לבדוק את התוקף ואת שלמות האריזה (חדירת אויר או מים לאריזה או למחט עלולה לגרום לאי תקינותה)


פציעה:

 • במקרה ויש לך פצע כלשהו בידיים, חשוב לשים כפפות או לכסות את אזור הפצע עם פלסטר

 • נדקרת ממחט לאחר שהוצאת ממטופל? התייעץ עם רופא . נגיפים שונים כגון הפטיטיס  B' C    'נגיף HIV ועוד עלולים לסכן אותך ואת מטופליך.

 

 • במקרים רבים, מטפלים שוכחים להוציא מחטים מגוף המטופל. דרך אחת היא לרשום את כל נק' הדיקור ולוודא לפני סיום הטיפול שכל המחטים הוצאו.

 • אם מחט נפלה, חשוב לוודא שנמצאה. אם לא, יש לדווח לבאים אחריך בקליניקה. (כולל המנקה)

 

 • השלכת פסולת - המחטים לפח תיקני בלבד.

 • חשוב להשליך את המחטים עם החוד כלפי מטה ולתוך הפח.

 • יש לשמור את הפח במקום גבוה מהישג ידם של מטופלים בכלל וילדים בפרט.

 
הנחיות למניעת היתקעות המחט/ תגובה נכונה של המטפל במידה ונתקעה מחט
בדוק כל מחט לפני הכנסתה על מנת לשלול פגם בייצור.
לעולם אל תכניס מחט עד סופה (עד לידית(.
הכנס את המחטים לעומק הנכון ובטכניקה הנכונה .
הנחה את המטופל לשכב בתנוחה נוחה ורפויה שאינה דורשת ממנו תזוזות מיותרות במהלך הטיפול.
 

 • אם מחט נתקעת לאחר סיבוב לצד אחד, נסה לסובב לצד השני.

 • בצע סטימולציה עדינה / טפח קלות עם האצבע  ליד האזור בו נתקעה המחט 

 • השאר את המחט התקועה מבלי להזיזה למספר דקות... ונסה להוציאה שוב .

 • אין להשתמש בכוח ולנסות לשלוף את המחט פן תגרום לכיווץ נוסף של הרקמות באזור הדיקור.

ניסית הכל ללא הצלחה? דאג לפנות את המטופל לקבלת טיפול רפואי מתאים .
 
קווים למניעת עילפון בדיקור (בעיקר טיפול ראשון)

 • הנחה את המטופל  לשכב על הגב עם ברכיים מעט מורמות בטיפול הראשון .

 • הסבר למטופל בפירוט את התהליך שהוא הולך לעבור . 

 • הנחה את המטופל  לאכול בשעה-שעתיים לפני כל דיקור.

 • בצע כמה שפחות מניפולציות עם המחטים בטיפול הראשון.

 
זיכרו!
האחריות היא של כולנו .
אבי פלד-דוברות האיגוד

bottom of page