top of page

דיקור למיגרנות – עדכונים מחזית המחקר

בשנים האחרונות מקומו של הדיקור כטיפול מניעתי במיגרנות הולך ומתבסס בהקהילה המדעית. גופים גדולים ומשמעותיים כמו ארגון הבריאות האמריקאי...

דיקור, דלקת ותסמונת העייפות הכרונית

שני המאמרים האחרונים שעסקו בתופעת הדלקת ובהשפעת הדיקור הציגו את הקשר בין השניים לתופעות רבות שאנו פוגשים בקליניקה כמו דיכאון וכאבים....

דיקור להפחתת חומצה אורית

חומצה אורית היא תוצר הפירוק הסופי של פורינים, קבוצת תרכובות בעלות מגוון תפקידים חיוניים בפעילות תאית תקינה ואבני בניין בבניית חומצות...

דיקור למיגרנות – עדכונים מחזית המחקר

דיקור למיגרנות – עדכונים מחזית המחקר בשנים האחרונות מקומו של הדיקור הסיני כטיפול מניעתי במיגרנות הולך ומתבסס בקרב הקהילה המדעית. גופים...

bottom of page