הטבת ביטוח
אחריות מקצועית

זהר את נאמן ביטוח לוגו

הטבה בלעדית לחברי האגודה בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית.
 


הפוליסה נבחנה בקפידה הן מבחינת הכיסוי הביטוחי, והן מבחינת המחיר, ונמצאה כמוצר המתאים ביותר לעיסוקנו, ולמקצועות אשר נלווים בדרך כלל לעיסוק ברפואה סינית
 
סוכנות הביטוח שנבחרה היא "זהר את נאמן" אשר מבטחת מטפלים במקצועות הפרא רפואיים למעלה מ20 שנה.
 
הפוליסה הינה על בסיס יום האירוע ואין חשש במקרה שתביעה תוגש לאחר ביטולה מכל סיבה שהיא.
 

מטפל אשר נתבע לא פוגע בכיסוי הביטוחי של המטפלים האחרים.
                               
הפוליסה מכסה אחריות מקצועית וצד ג'
 
 
עלות שנתית: 750 ₪ בלבד! 

לכל הפרטים והצטרפות כאן