top of page

ועדות ובעלי תפקידים

בעלי תפקידים

 

יושב ראש - יניב פתיה

יו”ר הועד מנהל את ישיבות הועד ומעורב בפעילות כל בעלי התפקידים באופן שוטף ויש לו זכות הצבעה שווה ליתר חברי הועד לכל דבר ועניין. יו”ר הועד מייצג את ועד האיגוד בכל ההתקשרויות עם גורמים חיצוניים בארץ ובחו”ל. לעיתים נבחר חבר ועד אחר לייצג את ועד האיגוד בהתאם לעניין ולצורך.

 

מבקרי העמותה (ועדת ביקורת) - ד”ר דן ליבון ונעמה בן-עברי

ועדות

 

ועדת הרגולציה  - יו”ר יניב פתיה 

הועדה אחראית על קידום הרגולציה של תחום הרפואה הסינית בישראל, הן באמצעות קידום חוק הדיקור והן באמצעות קידום תקנות ממשלתיות.

נציגי האגודה הגישו השנה בקשה לסל הבריאות בנושא אקופונקטורה וטיפול בכאב. התרשמנו כי ישנם מספיק מחקרים בנושא של טיפול באקופונקטורה בהתוויה של כאב. עד כה פניות להכללה בסל הבריאות של גישות טיפוליות שאינן חלק מהרפואה הקונבנציונלית נדחו  על הסף. הבקשה הנוכחית מציעה להכליל בטיפולים הניתנים במרפאות כאב גם אקופונקטורה. מוקדם עדיין לדעת אם הבקשה תתקבל, אך היא בדיון. צריך לזכור כי הכללה בסל הבריאות אינה רק על פי עיקרון של טיפול מקובל אלא גם האם היא תורמת יותר מתרופות וטכניקות אחרות , מה חשיבותה מול תקציב בריאות אשר אמור לתת מענה למחלות שונות. ההגשה עצמה שמה את האגודה והתחום בשורה אחת עם מקצועות נוספים המעורבים בבריאות הציבור.

ועדת האתיקה- שירי לפיד  

תפקידה של וועדת האתיקה, לתמוך בשמירת הסטנדרטים שנקבעו ע״י האיגוד, בנוגע לתוכניות ההוראה לרפואה סינית בישראל כמו גם לתפקוד המטפלים, מבחינה אתית ומקצועית.

ברוח זו יצרנו טופס המופיע באתר האיגוד המאפשר הגשת תלונה על יחס לא נאות מצד מטפלים. הטופס נגיש לכלל הציבור ומאפשר הגשת תלונה עם או ללא ציון שם. תלונות המגיעות אלינו נבדקות ומטופלות ככל הניתן במסגרת החוק.

 

ועדת ההכרה

הועדה אחראית על גיבוש הקריטריונים להכרה בתוכניות הלימודים של מוסדות הלימוד לרפואה סינית, לרבות מספר שעות ההכשרה הכולל ומספר שעות ההכשרה במקצועות הספציפיים.

 

תת הועדה למבחן ההסמכה הארצי - קארו-סיגל גיא  

החל משנת 2008 מקיימת האגודה (כיום האיגוד) מדי שנה את מבחן ההסמכה אשר מהווה תנאי לחברות באיגוד עבור כל מי שסיים את לימודי הרפואה הסינית משנת 2008 ואילך. מבחן זה מבוסס על מודל הבחינה של גוף ההסמכה הפדרלי בארה”ב (NCCAOM) ומותאם לתוכנית הלימודים בישראל.

בשנים שחלפו מאז שהאגודה דאז החלה לקיים את מבחן ההסמכה, המבחן הביא לעלייה ברמת הלימוד בבית הספר המוכרים, להגדלת כמות שעות הלימוד, ול”יישור קו” בין המכללות לגבי הבסיס אותו יש ללמד בכל מכללה. התוצאה הניכרת לעין היא שיפור ניכר ברמת הרפואה הסינית בישראל.

האיגוד פועל בשיתוף עם מוסדות רפואיים וטיפוליים שונים על מנת להעמיד את הרף המקצועי של המבחן כתנאי מועדף לקבלה לעבודה. מוסדות שונים הביעו את תמיכתם במהלך מתוך הבנה שהבחינה יוצרת סינון טבעי בשוק הרפואה הסינית והבדלה בין מטפלים שהכשרתם אינה מספקת למטפלים שלמדו שנים רבות וצברו ידע רב.

מעבר לכך, המבחן יוצר מציאות אשר מכוונת את ההסדרה העתידית של התחום למסגרת הטובה ביותר האפשרית – הכרה באיגוד בתור הגוף המקצועי הקובע את הסטנדרט בתחום הרפואה הסינית בישראל, ואף בתור הגוף המפקח על התחום.

 

לפרטים נוספים “מבחן ההסמכה הארצי” 

 

 

תת ועדת הפיקוח והביקורת על בתי הספר 

הועדה אחראית על פיקוח ויישום בפועל של הקריטריונים שגובשו ע"י ועדת ההכרה במוסדות לימוד לרפואה סינית. הוועדה תבקר בבתי הספר בפועל ותבחן את שעות ההכשרה, תנאי הלימוד בפועל, הכשרת המורים, אמת בפרסום ועוד.  מסקנותיה יהוו תנאי להכרה או להמשך ההכרה על ידי האגודה. לרשימת מוסדות הלימוד המוכרים על ידי האיגוד

 

תת הועדה ללימודי המשך (Continuing Education Units - C.E.U) -  גיא קארו סיגל

הועדה מרכזת ומגבשת את פרוייקט ”תוכנית המדריכים” שמטרתה הכשרת 10 מדריכים (בשלב זה) שיעניקו לבוגרי לימודי רפואה סינית בשנתיים הראשונות ממועד סיום הלימודים, ליווי מקצועי שיסייע להם, הן ברמה העסקית והן ברמה המקצועית.

 

ועדת חריגים - גיא קארו סיגל , יניב פתיה 

תפקיד הועדה לטפל בפניות מטפלים המעוניינים להצטרף לאיגוד כחברים מן המניין ואינם עומדים בקריטריונים שהוגדו על ידיו. (לרבות בוגרי בתי ספר בחו”ל)  

 

גזברות - גיא קארו סיגל 

ועדת הגזברות אחראית על ניהול כספי האיגוד, הכולל: הכנת תקציב לפעילויות האיגוד תוך התחשבות בצפי ההכנסות השנתיות, ההוצאות קבועות, והכספים הנדרשים לצורך פעילותן השוטפת של הוועדות. 

תקשורת ודוברות - אבי פלד

הנגשת פעילות האיגוד לכלל המטפלים ולציבור הרחב דרך ערוצי התקשורת והמדיה השונים. 

מדיה ואתר- אבי פלד

כל מה שקשור להנגשת פעילות האיגוד דרך פלטפורמות המדיה השונות החל באתר האיגוד, פייסבוק ,אינסטגרם ועוד

 

תת ועדה - ועדת מחקר -  

האחראי לתחום החדש של מחקרים. זהו תחום שנועד לפתח את התחום המקצועי, להעלות מודעות של מטפלים להתעדכנות וקריאת מחקרים ושיפור יכולות הסברה ומוניטין התחום. 

תוכלו למצוא ולעקוב אחר פרסום המחקרים בימי רביעי בדף הפייסבוק של האיגוד בפרויקט 'רביעי מדעי'. 

 

כנסים - אבי פלד, יניב פתיה ושאר חברי הועד

האיגוד שם לו למטרה לארגן ולקיים לפחות כנס מקצועי אחד בשנה בכל תחומי הרפואה הסינית. 

מטרת הכנסים היא לשם רכישת ידע באמצעות הרצאות וסדנאות של מרצים, חברי האיגוד .

אנו פועלים להגדלת מספר המשתתפים בכנסים ולהרחבת מנעד המרצים (כגון מרצים מחו"ל) והנושאים שיעמדו במוקד הכנסים. תכני הכנסים יורחבו ויכללו גם מקצועות מגע וגם סדנאות עבודה קטנות.

כמו כן, אנו מקיימים שיתופי פעולה עם איגודים מקצועיים נוספים ליצירת ימי עיון וסמינרים.

כל זאת במחירים חברתיים .  
 

רווחת המטפל אבי פלד -

הטבות, הנחות בקורסים, לימודי המשך, בתי עסק ועוד . 

שימור וגיוס חברים - שחר מוסקוביץ'- דוידמן

אדמיניסטרציה ומזכירות האיגוד - קוגן אולגה

כחלק מייעול ושיפור הקשר עם חברי האיגוד ולצורך חיזוקו כגוף מייצג, המאגד בתוכו את כלל העוסקים ברפואה סינית בארץ, אנו מספקים מענה טלפוני אנושי בכל עת. המנהלת האדמינסטרטיבית של האיגוד אחראית לקליטת בקשות, הצעות, פנייה לועדות, מתן תשובות לשאלות, דיוור ישיר, חידוש חברות ועדכונים שונים, אפשרויות תשלום והרשמה.  

bottom of page