ועדות ובעלי תפקידים

בעלי תפקידים

 

יושב ראש - נועם עזרא

יו”ר הועד מנהל את ישיבות הועד ומעורב בפעילות כל בעלי התפקידים באופן שוטף ויש לו זכות הצבעה שווה ליתר חברי הועד לכל דבר ועניין. יו”ר הועד מייצג את ועד האגודה בכל ההתקשרויות עם גורמים חיצוניים בארץ ובחו”ל. לעיתים נבחר חבר ועד אחר לייצג את ועד האגודה בהתאם לעניין ולצורך.

 

מבקר העמותה (ועדת ביקורת) - ד”ר דן ליבון

ועדות

 

ועדת הרגולציה  - יו”ר נועם עזרא 

הועדה אחראית על קידום הרגולציה של תחום הרפואה הסינית בישראל, הן באמצעות קידום חוק הדיקור והן באמצעות קידום תקנות ממשלתיות.

נציגי האגודה הגישו השנה בקשה לסל הבריאות בנושא אקופונקטורה וטיפול בכאב. התרשמנו כי ישנם מספיק מחקרים בנושא של טיפול באקופונקטורה בהתוויה של כאב. עד כה פניות להכללה בסל הבריאות של גישות טיפוליות שאינן חלק מהרפואה הקונבנציונלית נדחו  על הסף. הבקשה הנוכחית מציעה להכליל בטיפולים הניתנים במרפאות כאב גם אקופונקטורה. מוקדם עדיין לדעת אם הבקשה תתקבל, אך היא בדיון. צריך לזכור כי הכללה בסל הבריאות אינה רק על פי עיקרון של טיפול מקובל אלא גם האם היא תורמת יותר מתרופות וטכניקות אחרות , מה חשיבותה מול תקציב בריאות אשר אמור לתת מענה למחלות שונות. ההגשה עצמה שמה את האגודה והתחום בשורה אחת עם מקצועות נוספים המעורבים בבריאות הציבור.

ועדת האתיקה- יו"ר הועדה נועם עזרא . ד"ר גלי שטופמן ( מתנדבת)  

תפקידה של וועדת אתיקה לתמוך בשמירת הסטנדטים שנקבעו ע״י האגודה, בנוגע לתוכניות ההוראה לרפואה סינית בישראל כמו גם לתפקוד המטפלים, מבחינה אתית ומקצועית.

ברוח זו יצרנו טופס המופיע באתר האגודה ומאפשר הגשת תלונה על יחס לא נאות מצד מטפלים. הטופס נגיש לכלל הציבור ומאפשר הגשת תלונה עם או ללא ציון שם. תלונות המגיעות אלינו נבדקות ומטופלות ככל הניתן במסגרת החוק.

 

ועדת ההכרה

הועדה אחראית על גיבוש הקריטריונים להכרה בתוכניות הלימודים של מוסדות הלימוד לרפואה סינית, לרבות מספר שעות ההכשרה הכולל ומספר שעות ההכשרה במקצועות הספציפיים.

 

תת הועדה למבחן ההסמכה הארצי - קארו-סיגל גיא  

החל משנת 2008 מקיימת האגודה מדי שנה את מבחן ההסמכה אשר מהווה תנאי לחברות באגודה עבור כל מי שסיים את לימודי הרפואה הסינית משנת 2008 ואילך. מבחן זה מבוסס על מודל הבחינה של גוף ההסמכה הפדרלי בארה”ב (NCCAOM) ומותאם לתוכנית הלימודים בישראל.

בשנים שחלפו מאז שהאגודה החלה לקיים את מבחן ההסמכה, המבחן הביא לעלייה ברמת הלימוד בבית הספר המוכרים, להגדלת כמות שעות הלימוד, ול”יישור קו” בין המכללות לגבי הבסיס אותו יש ללמד בכל מכללה. התוצאה הניכרת לעין היא שיפור ניכר ברמת הרפואה הסינית בישראל.

האגודה פועלת בשיתוף עם מוסדות רפואיים וטיפוליים שונים על מנת להעמיד את הרף המקצועי של המבחן כתנאי מועדף לקבלה לעבודה. מוסדות שונים הביעו את תמיכתם במהלך מתוך הבנה שהבחינה יוצרת סינון טבעי בשוק הרפואה הסינית והבדלה בין מטפלים שהכשרתם אינה מספקת למטפלים שלמדו שנים רבות וצברו ידע רב.

מעבר לכך, המבחן יוצר מציאות אשר מכוונת את ההסדרה העתידית של התחום למסגרת הטובה ביותר האפשרית – הכרה באגודה בתור הגוף המקצועי הקובע את הסטנדרט בתחום הרפואה הסינית בישראל, ואף בתור הגוף המפקח על התחום.

 

לפרטים נוספים “מבחן ההסמכה הארצי” 

 

 

תת ועדת הפיקוח והביקורת על בתי הספר 

הועדה אחראית על פיקוח ויישום בפועל של הקריטריונים שגובשו ע"י ועדת ההכרה במוסדות לימוד לרפואה סינית. הוועדה תבקר בבתי הספר בפועל ותבחן את שעות ההכשרה, תנאי הלימוד בפועל, הכשרת המורים, אמת בפרסום ועוד.  מסקנותיה יהוו תנאי להכרה או להמשך ההכרה על ידי האגודה. לרשימת מוסדות הלימוד המוכרים על ידי האגודה

 

תת הועדה ללימודי המשך (Continuing Education Units - C.E.U) -  גיא קארו סיגל

הועדה מרכזת ומגבשת את פרוייקט ”תוכנית המדריכים” שמטרתה הכשרת 10 מדריכים (בשלב זה) שיעניקו לבוגרי לימודי רפואה סינית בשנתיים הראשונות ממועד סיום הלימודים, ליווי מקצועי שיסייע להם, הן ברמה העסקית והן ברמה המקצועית.

 

ועדת חריגים - גיא קארו סיגל , נועם עזרא , נעמה בן עברי

תפקיד הועדה לטפל בפניות מטפלים המעוניינים להצטרף לאגודה כחברים מן המניין ואינם עומדים בקריטריונים שהוגדו על ידי האגודה. (לרבות בוגרי בתי ספר בחו”ל)  

 

גזברות - גיא קארו סיגל 

ועדת הגזברות אחראית על ניהול כספי האגודה, הכולל: הכנת תקציב לפעילויות האגודה תוך התחשבות בצפי ההכנסות השנתיות, ההוצאות קבועות, והכספים הנדרשים לצורך פעילותן השוטפת של הוועדות. 

ועדת תקשורת ודוברות - אבי פלד, נעמה בן עברי, יניב פתיה, רעות מויאל שיף, ברק גומבוש

הנגשת פעילות האגודה לכלל המטפלים ולציבור הרחב דרך ערוצי התקשורת והמדיה השונים. 

 

תת ועדה - ועדת מחקר

האחראי לתחום החדש של מחקרים. זהו תחום שנועד לפתח את התחום המקצועי, להעלות מודעות של מטפלים להתעדכנות וקריאת מחקרים ושיפור יכולות הסברה ומוניטין התחום. 

תוכלו למצוא ולעקוב אחר פרסום המחקרים בימי רביעי בדף הפייסבוק של האגודה בפרויקט 'רביעי מדעי'. 

 

תת ועדה -  כנסים

האגודה שמה לה למטרה לארגן ולקיים כנס מקצועי בשנה בכל תחומי הרפואה הסינית. 

כנסים מקצועים להגברת שיתוף הפעולה מצד חברי האגודה במתן הרצאות ורעיונות לכנסים הקרובים. אנו פועלים להגדלת מספר המשתתפים בכנסים ולהרחבת המנעד של המרצים והנושאים שיעמדו במוקד הכנסים. תכני הכנסים יורחבו ויכללו גם מקצועות מגע וגם סדנאות עבודה קטנות. כמו כן, אנו שואפים לארח מרצים מחו"ל ולקיים שיתופי פעולה עם איגודים מקצועיים נוספים ליצירת ימי עיון וסמינרים.
 

אדמיניסטרציה ומזכירות האגודה - קוגן אולגה

כחלק מייעול ושיפור הקשר עם חברי האגודה ולצורך חיזוק האגודה כגוף מייצג, המאגד בתוכו את כלל העוסקים ברפואה סינית בארץ, אנו מספקים מענה טלפוני אנושי בכל עת. המנהלת האדמינסטרטיבית של האגודה אחראית לקליטת בקשות, הצעות, פנייה לועדות, מתן תשובות לשאלות, דיוור ישיר, חידוש חברות ועדכונים שונים, אפשרויות תשלום והרשמה.