top of page

הכנס השנתי המקצועי של האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי 2020
בנושא "המחמם העליון"

02.01.20 סדר יום:
8:30-8:45  התכנסות
8:45-9:00 - מילות פתיחה

מליאה מרכזית
9:00-10:00  - דוד פרלה- בעיות עור מחמם עליון –אבחון, דיקור, צמחי מרפא ותזונה.
10:00-11:00- הילה יפה- המחמם העליון כמקור התנועה המחזורית בגוף של צי' ושל דם.
11:00-11:30- הפסקה
11:30-12:30- צפריר נחמני- מגן הלב (Pc) - הדחקות ותחושת העצמי.
12:30-14:00 - הפסקת צהרים
 
המשך הכנס בחלוקה לאולמות:
אולם 1:
14:00-16:00 - הרצאה של מרים רייך וענת צחר- הקשר של המחמם העליון לניהול תקין של המחזור החודשי.
אולם 2:
14:00-15:30 - יניב מורסיאנו - דיכאון, חרדה וצמחי מרפא מערביים בעיניים סיניות.
15:30-16:30 - אסף עזרא יעל- מערכות היין של היד – לב, ריאות ומעטפת הלב כביטוי של השמים באדם.
אולם 3:
14:00-15:00 - אסף מור- עליתה וירידתה של אש השר והשפעתה על גיל ההתבגרות.
15:00-16:30- יונתן רונן - ההשפעה ההורמונלית של בלוטת התריס וההיפופיזה על המחמם העליון ופרקטיקה של צמחים.

מחירי הכנס :
סטודנט 150 ₪ /חבר אגודה 180 ₪ / אורח 300 ₪
 
הכתובת :
הכנס יתקיים במרכז יצחק רבין תל אביב, שד' רוקח 77.  חנייה חינם במתחם לבאי הכנס, הכניסה לחניה משד' רוקח 77. 
 
לבירורים:
מזכירות האגודה  054-6310070      olga@tcmisrael.org.il

bottom of page