top of page

חומר הכנה למבחן ההסמכה של האיגוד

הקלטות של הרצאות שהכינו מרצים של בתי הספר לרפואה סינית.
המרצים לא קשורים לכתיבת המבחן,

הם התבקשו מטעם בתי הספר להכין את החזרה לפי המפרט כהכנה למבחן הסמכה של האיגוד.

הרצאה של אוהב שכטר מטעם בית ספר ברושים בנושא דיקור:

מצגת של עדי פרום על צמחי מרפא מטעם מכללת רידמן:

הדרכה של ד"ר ניר עמיר על החלק המערבי מטעם מכללת תמורות (חלק א):

הדרכה של ד"ר ניר עמיר על החלק המערבי מטעם מכללת תמורות (חלק ב):

סימולציה למבחן

מתחיל מ 00:21:40 :

bottom of page